Girl Power

Idag är det internationella kvinnodagen och det ska vi givetvis uppmärksamma. Detta är en dag som handlar om jämställdhet och om kvinnors lika rätt världen över. Här i Sverige har vi kommit långt i arbetet, men har ändå en lång väg kvar. 

Det är viktigt att tänka på alla aspekter inom jämställdhet, allt från grundläggande respekt och fri vilja till hur vi väljer att porträttera kvinnor. Här på Sisters in Law försöker vi att tänka på detta i de bilder vi väljer ut. Vi vill inte skildra bruden på ett allt för romantiskt och "flickigt" vis, utan vill lyfta starkare porträtt på kvinnan. 

Detta är också någonting som vi satsade mycket på i vår bok Gift - Skapa ditt unika bröllop. Girl Power var ett av våra ledord - ett viktigt sådant. Vi är alla med och gör ett avtryck i hur vi vill att världen ska se ut och vi hoppas att vi på något sätt kan bidra genom att tänka medvetet gällande porträttering av kvinnan i bröllopssammanhang. 

Bild från boken  Gift - Skapa ditt unika bröllop . Fotograf:  Thea Holmqvist

Bild från boken Gift - Skapa ditt unika bröllop. Fotograf: Thea Holmqvist

Bild från boken  Gift - Skapa ditt unika bröllop . Fotograf:  Thea Holmqvist

Bild från boken Gift - Skapa ditt unika bröllop. Fotograf: Thea Holmqvist

Bild från boken  Gift - Skapa ditt unika bröllop . Fotograf:  Thea Holmqvist

Bild från boken Gift - Skapa ditt unika bröllop. Fotograf: Thea Holmqvist

Bild från boken  Gift - Skapa ditt unika bröllop . Fotograf:  Thea Holmqvist

Bild från boken Gift - Skapa ditt unika bröllop. Fotograf: Thea Holmqvist

Bild från boken  Gift - Skapa ditt unika bröllop . Fotograf:  Thea Holmqvist

Bild från boken Gift - Skapa ditt unika bröllop. Fotograf: Thea Holmqvist