Rental Stories

www.rentalstories.se
anna@rentalstories.se
0707 31 22 34

Instagram: @rentalstories
Facebook: @Rental Stories

Vad är ett bröllop utan dekor? Som solen utan stålar, som blommor utan blad. Vi jobbar alltid väldigt individuellt med våra par - inget bröllop är det andra likt. 

Vissa par hyr bara dekor av oss och fixar resten själva, andra vill ha hjälp hela vägen där vi tar fram hela designen av blommor, trycksaker, dekor, hyrgods och vi sköter all set up och nedriggning. Vi vill att dekoren ska spegla vilka ni är och er personliga stil, att er stil ska kunna följa er dag från inbjudan till festen. Ni väljer upplägget och vi tillgodoser era behov och er budget.